Regulamin sklepu Magic Witch House

Sklep internetowy działający pod adresem www.magicwitchhouse.pl , prowadzony jest przez firmę
Daria Grygorcewicz-Gedrowicz “Magic Witch House” z siedzibą w Białogardzie, 78-200 przy ulicy Klonowej 2/9
NIP: 5871670491 REGON: 389397906

1. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci Internet.
Składając zamówienie Klient akceptuje niniejszy Regulamin Sklepu oraz Politykę Prywatności.

2. Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem sieci Internet na stronie www.magicwitchhouse.pl. W celu złożenia zamówienia należy wypełnić formularz zamówienia. Po złożeniu zamówienia do Kupującego zostaje przesłana e-mailem wiadomość, że zamówienie dotarło do sklepu.
Prosimy o podanie prawidłowego adresu e-mail.

3. Realizacja zamówienia następuje, gdy do sklepu dotrze od Kupującego e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia.

4. Czas realizacji zamówienia wynosi do 3-7 dni roboczych od dnia zarejestrowania wpływu należnej kwoty na konto sklepu.
Przeważnie wysyłka jest realizowana w ciągu 2-4 dni roboczych
.
Wyjątek stanowią Mystery Boxy miesięczne – data wysyłki pudełek jest podana zawsze pod opisem produktu.
Jeśli zamówione przedmioty mają inne daty wysyłki, towar wysyłamy z paczką o późniejszym terminie. Jeśli zależy Ci na rozłożeniu zamówienia, skontaktuj się z nami.

5. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Kupujący jest o tym niezwłocznie informowany. Kupujący decyduje czy zamówienie ma być zrealizowane częściowo czy w całości anulowane.

6. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych taką formą sprzedaży.

7. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich brutto i zawierają vat. Cena produktu nie zawiera kosztów wysyłki.
Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez klienta.
Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, przeprowadzania i kończenia akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

8. Za zamówione towary Kupujący może zapłacić wybierając jedną z poniższych form płatności:

– przelewem bankowym na konto sklepu
– wszelkimi formami płatności dostępnymi przez przelewy.24
– kartą płatniczą

9.  Zamówione towary są dostarczane za pośrednictwem kuriera InPost, DPD lub FedEx. Po przejściu do koszyka klient ma możliwość wyboru przewoźnika oraz oferowanej formy odbioru zamówienia: Kurier pod adres klienta, Paczkomat InPost lub punkty odbioru DPD Pickup oraz FedEx. Cennik oraz szczegóły dostawy dostępne tutaj DOSTAWA / REKLAMACJE – Magic Witch House

10. Nie wysyłamy towaru za pobraniem.

11. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód zakupu. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania przez sklep przesyłki z reklamowanym produktem.
W przypadku uzasadnionej reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania nakładu), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.
Do reklamowanego towaru należy dołączyć dowód zakupu w postaci rachunku, opis reklamacji, to jest określenie wad towaru lub opis niezgodności towaru z umową. W tym celu można skorzystać z formularza. Reklamowany towar nie może być brudny oraz musi być kompletny.
W przypadku uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu do przesyłki Klient zobowiązany jest dołączyć również protokół uszkodzenia sporządzony w momencie odbioru towaru w obecności kuriera i podpisany przez osobę dostarczającą przesyłkę.
Bez protokołu szkody reklamacja uszkodzonej w drodze paczki będzie niemożliwa.
Prosimy, by zawsze sprawdzać zawartość paczki po odebraniu przy kurierze.
Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

12. Ponieważ Mystery Boxy są produktem na indywidualne zamówienie klienta, w limitowanej ilości, z możliwą personalizacją nie podlegają zwrotom. Całą ideą mystery boxów jest niespodzianka i zaskoczenie klienta. Dokładamy wszelkich starań, by zawarte w nich produkty były ciekawe, oryginalne i zaskakujące. Wartość każdego pudełka przekracza jego cenę.
Prosimy o przemyślane zakupy.

13. Pozostałe przedmioty znajdujące się w sklepie (w sprzedaży regularnej lub ograniczonej)
– zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku „o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny”, klient może zrezygnować z towaru kupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od dnia odebrania przesyłki. Wzór oświadczenia o odstąpieniu stanowi załącznik do niniejszego regulaminu. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie nosi śladów użytkowania, jest kompletny i nie został w żaden sposób zniszczony.
– Zwracany towar należy odesłać. Sklep gwarantuje zwrot całości kosztów poniesionych przez kupującego w związku z zamówieniem (kwota równa sumie ceny towaru i kosztów wysyłki DO klienta  -najtańsza opcja wysyłki dostępna w sklepie – koszty przesyłki zwrotnej ponosi kupujący).

14. Wszystkie przedmioty znajdujące się w sklepie mają charakter wyłącznie kolekcjonerski. Sklep ma obowiązek podania składu przedmiotów, które mogłyby zostać użyte w jakikolwiek sposób przez klienta, jednak klient używa przedmiotów w sposób inny, niż wyżej wymieniony na własną odpowiedzialność.

15.OPINIE W SKLEPIE INTERNETOWYM

  1. Klient Sklepu Internetowego ma możliwość dobrowolnego i nieodpłatnego wystawienia opinii dotyczącej zakupów dokonanych w Sklepie Internetowym. Przedmiotem opinii może być także ocena, zdjęcie lub recenzja zakupionego produktu w Sklepie Internetowym.,
  2. Sprzedawca po dokonanych zakupach w Sklepie Internetowym wysyła do Klienta wiadomość email z prośbą o wystawienie opinii oraz linkiem do formularza online umożliwiającego jej wystawienie – formularz online umożliwia udzielenie odpowiedzi na pytania Sprzedawcy dotyczące zakupów, ich ocenę, dodanie własnego opisu dot. opinii oraz zdjęcia zakupionego produktu. W razie braku wystawienia opinii po otrzymaniu pierwszego zaproszenia do wystawienia opinii Sprzedawca ponawia wysyłkę zaproszenia.
  3. Opinia może być wystawiona jedynie przez Klienta, który dokonał zakupów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy.
  4. Wystawione przez Klienta opinie są publikowane przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym oraz wizytówce <0>TrustMate.io.</0>
  5. Wystawienie opinii nie może być wykorzystywane przez Klienta do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji wobec Sprzedawcy, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich.
  6. Opinia może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych produktów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych/pozornych umów sprzedaży w celu wystawienia opinii. Autorem opinii nie może być także sam Sprzedawca ani jego pracownicy bez względu na podstawę zatrudnienia.
  7. Wystawiona opinia może zostać w każdym czasie usunięta przez jej autora.

16. Każdy Klient może zrezygnować z każdej z usług, które Sprzedawca świadczy drogą elektroniczną, w każdym momencie ze skutkiem natychmiastowym poprzez powstrzymanie się od korzystania z takiej usługi, chyba że Regulamin stanowi inaczej.
Usługa subskrypcji Newslettera świadczona jest bezpłatnie przez Sprzedawcę na rzecz Klientów, którzy dobrowolnie wyrażą na to zgodę.
W celu zasubskrybowania Newslettera, Klient wykonuje następujące czynności:
A) zamawia poprzez formularz dostępny na stronie www.magicwitchhouse.pl oraz poprzez podanie swojego adresu poczty elektronicznej (e-mail) usługę Newslettera;
B) dokonuje akceptacji treści Regulaminu Sklepu oraz wyraża zgodę na przekazywanie informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej związanych z świadczoną usługą Newslettera;
C) uaktywnia przycisk „Wpisz się na newsletter” lub mu odpowiadający;
D) aktywuje link wysłany na adres e-mail podany w formularzu Newslettera.
Z chwilą użycia linku aktywacyjnego wysłanego na e-mail Klienta, pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zostaje zawarta umowa o świadczeniu usługi Newsletter na czas nieoznaczony.
Klient może w każdej chwili wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Newslettera poprzez dezaktywację subskrypcji.
Rezygnacja z Newslettera następuje poprzez przycisk „Rezygnuję z subskrypcji” w wiadomości e-mail. Umowa zostanie również rozwiązana, jeżeli Klient usunie Konto.
Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej wysyłanymi przez Sprzedawcę jest dobrowolna i w każdej chwili Klient może ją wycofać.

17. Wystawiamy rachunki w formie papierowej lub faktury bez VAT na życzenie klienta. Potwierdzenie zamówienia przyjętego do realizacji jest generowane automatycznie na adres e-mail Klienta i stanowi dowód zakupu.

18. Kontakt ze Sklepem można nawiązać w następujący sposób:
Numer telefonu sprzedawcy: 735744972
w godzinach 10:00- 16:00 od poniedziałku do piątku
Strona internetowa Sprzedawcy: www.magicwitchhouse.pl
Nazwa Sprzedawcy na Instagramie/Facebooku: @magic.witch.house / Magic Witch House
Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 
03109010980000000148439494
Adres e-mail: contact@magicwitchhouse.pl

Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresu e-mail, wiadomości prywatnej na Instagramie i formularza kontaktowego na stronie www.

19. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta

20. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowychIn